Kanuni za maadili

Katika QNET, tunaamini katika maadili makuu manne: Uongozi, Uendelevu, Huduma na Uadilifu. Ingawa kila moja ina jukumu muhimu katika shughuli zetu za biashara duniani kote, thamani ya Uadilifu inashikilia nafasi maalum katika utamaduni wa QNET na inatumika kuimarisha kampuni yetu katika ulimwengu unaozidi kuwa na changamoto wenye mahitaji makubwa. QNET inafafanua Uadilifu kama kuweka na kuzingatia viwango vya juu zaidi vya maadili na daima kufanya jambo sahihi. Katika kubaki waaminifu kwa thamani hii, tunatimiza wajibu wa kutunza, si tu kwa Wawakilishi wetu wa Kujitegemea na wateja katika jumuiya tunazohudumia, bali kwa wenzetu na sisi wenyewe.

QNET inashikilia maadili haya katika shughuli zake yenyewe na imejitolea kufanya kazi na washirika wa kibiashara wanaoheshimika ambao wanaonyesha kujitolea sawa kwa viwango vya maadili vya biashara na mazoea kama QNET inavyofanya.

Ili kusaidia kutimiza ahadi hii, Kanuni hii ya Maadili na Maadili kwa Wasambazaji (ambayo inajulikana hapa kama “Kanuni ya Maadili”) iliundwa na inatumika kwa kampuni yoyote, viwanda vyake, watengenezaji, wachuuzi au mawakala (ambayo inajulikana kama “Wasambazaji” ) zinazozalisha bidhaa na/au kutoa huduma kwa QNET, matawi yake, washirika au washirika wake.

Ingawa QNET inatambua kuwa kuna mazingira tofauti ya kisheria na kitamaduni ambayo Wasambazaji wanafanya kazi kote ulimwenguni, Kanuni hii ya Maadili inaweka matarajio ya chini ambayo QNET na Wasambazaji wetu duniani kote wanatakiwa kufanya kazi.

 

Zaidi ya hayo, QNET inawahimiza sana Wasambazaji kuvuka mahitaji yaliyoainishwa katika Kanuni hii ya Maadili na kukuza mbinu bora na uboreshaji endelevu.

 

 1. Sheria na Kanuni:

Bila kujali chochote hapa na kinyume chake, Wasambazaji lazima wafanye kazi kwa kufuata kikamilifu sheria na kanuni zote za lazima za nchi wanamofanyia kazi.

 1. Ajira kwa Watoto:

Wazabuni hawapaswi kuajiri wafanyikazi walio na umri wa chini ya miaka (i) umri wa miaka 15, au 14 ambapo sheria ya nchi inaruhusu ubaguzi huo kwa mujibu wa miongozo ya Shirika la Kazi la Kimataifa, au (ii) umri wa kumaliza elimu ya lazima, au (iii) umri wa chini uliowekwa na sheria katika nchi ya utengenezaji. Aidha, Wasambazaji lazima watii mahitaji yote ya kisheria kwa wafanyakazi vijana walioidhinishwa, hasa yale yanayohusu saa za kazi, mishahara na masharti ya kazi.

 1. Kazi ya Kulazimishwa:

Wasambazaji hawatatumia kazi ya kulazimishwa, iwe gerezani, wailiyofungwa, wailiyozuiliwa au vinginevyo na hawatashiriki au kuunga mkono usafirishaji haramu wa binadamu. Muda wa ziada wa kulazimishwa pia ni marufuku.

 1. Masharti ya Ajira na Kazi:

Wasambazaji lazima, kwa kiwango cha chini zaidi, wazingatie viwango vya kisheria vya ndani kuhusu mishahara na marupurupu. Ikiwa viwango vya kigezo vya sekta ni vya juu zaidi, basi QNET itasisitiza kwamba viwango hivi vinatimizwa. Wauzaji bidhaa hawatategemea wafanyikazi wa muda, wa muda mfupi au wa msimu kulipa mishahara ya chini na kutoa marupurupu machache na wafanyikazi wote watapewa mkataba wa kazi ulioandikwa, unaoeleweka na unaofunga kisheria. Wasambazaji watahakikisha kuwa wiki ya kufanya kazi ina kikomo cha saa 48 na kwamba wafanyikazi wana haki ya angalau siku moja ya kupumzika kwa wiki. Muda wa ziada utakuwa wa hiari, mara chache, na haupaswi kuzidi masaa 12 kwa wiki. Wafanyikazi watapewa mapumziko ya kutosha wakati wa kufanya kazi na vipindi vya kutosha vya kupumzika kati ya zamu. Wasambazaji watawatendea wafanyakazi wote kwa utu na heshima na kuwalinda wafanyakazi wake dhidi ya vitendo vyovyote vya unyanyasaji wa kimwili, matusi, kingono au kisaikolojia, unyanyasaji au vitisho mahali pa kazi, viwe vinafanywa na mameneja au wafanyakazi wenza.

 1. Masuala ya Mazingira na Usalama:

QNET imejitolea kufanya biashara kwa njia inayoonyesha heshima kwa mazingira. QNET inachukua hatua kupunguza athari mbaya za kimazingira za shughuli zake, bidhaa na huduma zake na tunatarajia vivyo hivyo kutoka kwa Wasambazaji wetu. Wasambazaji lazima wawe na mbinu tendaji na wafanye usimamizi unaowajibika wa athari zake za mazingira, na kuzingatia kanuni na sheria zote zinazotumika za mazingira. Msambazaji lazima awe na sera iliyoandikwa ya mazingira inayolingana na ukubwa na asili ya shughuli za Mtoa huduma, ambayo, kwa ukamilifu wake inashughulikia utoaji wa CO2, taka, nishati, na usimamizi wa mbao na karatasi. Wasambazaji lazima wawe wameweka taratibu za dharura ili kuzuia na kushughulikia kwa njia ifaayo dharura za kiafya na ajali za viwandani ambazo zinaweza kuathiri jamii inayowazunguka au kuwa na athari mbaya kwa mazingira. Wasambazaji pia wataonyesha uboreshaji endelevu wa utendaji wao wa jumla wa mazingira.

 1. Bidhaa za Kampuni:

Tunapotengeneza bidhaa zetu, tunajitahidi kutumia viambato vinavyoendana na sera zetu thabiti za mazingira na ni vya asili, vinavyoweza kurejeshwa na visivyodhuru mazingira. Wasambazaji watafanya uangalizi unaostahili wakati wa kubuni, kutengeneza na kupima bidhaa. Hii ni kulinda dhidi ya kasoro za bidhaa ambazo zinaweza kuhatarisha maisha, afya au usalama wa watu ambao wanaweza kuathiriwa na bidhaa au kuwa na athari mbaya kwa mazingira.

 1. Uadilifu na Kupambana na Ufisadi:

Wasambazaji lazima wafanye biashara kwa uaminifu na uadilifu na waonyeshe viwango vya juu zaidi vya maadili ya biashara. Wasambazaji lazima wasijihusishe na hongo, ufisadi, au vitendo vingine visivyo vya kimaadili au haramu, iwe katika kushughulika na maafisa wa serikali (ambayo ni pamoja na wafanyikazi wa serikali au maafisa wa ngazi yoyote, wafanyikazi au maafisa katika taasisi zinazodhibitiwa na serikali, wafanyikazi au maafisa wa mashirika ya umma ya kimataifa, na viongozi wa kisiasa au wagombea au mtu yeyote anayefanya kazi kwa niaba ya mtu kama huyo), vyama vya siasa au watu wengine, ikiwa ni pamoja na watu binafsi katika sekta binafsi. Hii inajumuisha, moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja, kulipa, kutoa, kutoa, kuahidi, au kuidhinisha pesa au kitu chochote cha thamani kwa mtu yeyote kutafuta faida isiyofaa. Hii pia inajumuisha shughuli zozote zisizo za kimaadili za biashara au mipango kati ya Mtoa Huduma na QNET yoyote, matawi yake, washirika, washirika au kampuni nyingine yoyote au mtu binafsi.

 1. Zawadi, Milo, Burudani, na Hisani Nyingine za Biashara:

Wafanyikazi wa QNET wanaweza kubadilishana zawadi, milo, burudani, na hisani nyinginezo za kibiashara na Wasambazaji iwapo tu ni wa kuridhisha, ni wa kawaida, na wa kiasi, na pia kulingana na sheria, na desturi za mahali hapo. Katika baadhi ya matukio, wafanyakazi wa QNET wanaweza kuwekewa vikwazo vya kifedha kuhusu thamani ya hisani kama hizo za kibiashara ambazo zinaweza kutolewa au kupokelewa. Katika hali zote, wafanyakazi wa QNET hawapaswi kamwe kutoa au kukubali hisani kama hizo chini ya hali ambayo wanaweza kuathiri, au kuonekana kuathiri, kufanya maamuzi. Na hawapaswi kamwe kutoa au kupokea pesa taslimu. Wasambazaji lazima waheshimu vikwazo hivi.

 1. Mgongano wa Maslahi:

Wafanyakazi wa QNET wanapaswa kutenda kwa manufaa ya QNET wanapofanya biashara ya QNET. Hawapaswi kuwa na uhusiano, kifedha, au vinginevyo, na Wasambazaji ambao wanaweza kukinzana, au kuonekana kukinzana, na wajibu wao wa kutenda kwa manufaa ya QNET. Wasambazaji hawapaswi kuwa na uhusiano wa kifedha na mfanyakazi yeyote wa QNET ambaye Wasambazaji wanaweza kuingiliana naye kama sehemu ya ushirikiano wao na QNET. Wasambazaji wanapaswa kutunza kwamba uhusiano wowote wa kibinafsi na mfanyakazi wa QNET hautumiwi kushawishi uamuzi wa biashara wa mfanyakazi wa QNET. Ikiwa Wasambazaji wana familia au uhusiano mwingine na mfanyakazi wa QNET ambao unaweza kuwakilisha mgongano wa kimaslahi, Wasambazaji wanapaswa kufichua ukweli huu kwa QNET au kuhakikisha kwamba mfanyakazi wa QNET anafanya hivyo.

 1. Usahihi wa Rekodi za Biashara:

Wasambazaji watarekodi na kuripoti habari kwa usahihi na uaminifu na hawataficha, kushindwa kurekodi, au kufanya maingizo ya uongo. Vitabu, rekodi na akaunti zote lazima ziakisi kwa usahihi miamala, malipo na matukio, na zifuate kanuni za uhasibu zinazokubalika kwa ujumla, udhibiti bora wa ndani na sheria na kanuni zote zinazotumika.

 1. Mali na Taarifa:

Wasambazaji wanapaswa kulinda mali na taarifa za QNET. Wasambazaji ambao wamepewa ufikiaji wa mali za QNET, ziwe zinashikika au zisizoshikika, wanapaswa kuzitumia tu ndani ya upeo wa ruhusa iliyotolewa na QNET na kwa madhumuni ya ushirikiano na QNET. Wasambazaji ambao wamepewa ufikiaji wa taarifa za siri za QNET hawapaswi kushiriki habari hii na mtu yeyote isipokuwa wameidhinishwa kufanya hivyo na QNET. Ikiwa Wasambazaji wanaamini kuwa wamepewa ufikiaji wa taarifa za siri za QNET kimakosa, Wasambazaji wanapaswa kuarifu mawasiliano yake mara moja kwa QNET na wajiepushe na usambazaji zaidi wa taarifa. Wasambazaji hawapaswi kushiriki na mtu yeyote katika taarifa za QNET zinazohusiana na mtu mwingine yeyote au shirika ikiwa Wasambazaji wako chini ya wajibu wa kimkataba au wa kisheria kutoshiriki habari hiyo.

 1. Kuzungumza:

Wauzaji bidhaa wanaoamini kwamba mfanyakazi wa QNET, au mtu yeyote anayefanya kazi kwa niaba ya QNET, amejihusisha na mwenendo usio halali au usiofaa, wanapaswa kuripoti suala hilo kwa QNET. Wasambazaji wanaweza kuwasilisha suala hili kwa meneja wa wafanyakazi, au kuwasiliana na Mkurugenzi wa Masuala ya Kisheria, kwa [email protected]. Uhusiano wa msambazaji na QNET hautaathiriwa na ripoti ya uaminifu ya uwezekano wa utovu wa nidhamu.